Nahoru

Zastupitelstvo

Usnesení zastupitelstva obce č.2/2018 ze dne 31.11.2018
Usnesení zastupitelstva obce č.3/2018 ze dne 18.12.2018
Usnesení zastupitelstva obce č.1/2019 ze dne 1.3.2019
Usnesení zastupitelstva obce č.2/2019 ze dne 29.3.2019
Usnesení zastupitelstva obce č.3/2019 ze dne 16.4.2019
Usnesení zastupitelstva obce č.4/2019 ze dne 14.5.2019
Usnesení zastupitelstva obce č.5/2019 ze dne25.6.2019
Usnesení zastupitelstva obce č.6/2019 ze dne 23.7.2019
Usnesení zastupitelstva obce č.7/2019 ze dne 27.8.2019
Usnesení zastupitelstva obce č.8/2019 ze dne 24.9.2019
Usnesení zastupitelstva obce č.9/2019 ze dne 29.10.2019
Usnesení zastupitelstva obce č.10/2019 ze dne 26.11.2019
Usnesení zastupitelstva obce č.11/2019 ze dne 13.12.2019
Usnesení zastupitelstva obce č.1/2020 ze dne 28.1.2020
Usnesení zastupitelstva obce č.2/2020 ze dne 25.2.2020
Usnesení zastupitelstva obce č.3/2020 ze dne 28.4.2020
 
 
Powered by Phoca Download