Vážení občané, milí hosté sobotního slavnostního žehnání obecních symbolů.

 

Chtěli bychom Vám touto cestou upřímně poděkovat za Vaši hojnou účast při této slavnostní příležitosti. Vaše účast jak samotného průvodu, tak celého programu předčila naše očekávání. Věříme, že se Vám celá slavnost líbila a že se budeme setkávat i nadále.

 

Děkujeme                                                    Zastupitelstvo obce