Popis úřadu

Obecní úřad

starosta: Petr Mužátko

místostarosta: David Strnad

hospodářka: Jaroslava Hudečková

 

Zastupitelstvo

Petr Mužátko

David Strnad

Renata Koberová

Monika Charvátová

Tomáš Hudeček

Hana Víšková

Martin Kobera

 

Finanční výbor

předseda: Monika Charvátová

členové: Tomáš Hudeček, Jana Strnadová       

  

Kontrolní výbor

předseda: Martin Kobera

členové: Bc. Hana Víšková, Jitka Komárková

 

Kulturní komise

předseda: Renata Koberová

členové: Bc. Hana Víšková, Tomáš Hudeček

 

Komise pro projednávání přestupků

předseda: JUDr. Josef Slezák

členové: Bc. Karel Nový, Jaroslava Hudečková