Udělení dekretu pro používání obecního znaku a vlajky

Dne 11. března 2015 došlo na obecní úřad pozvání do Prahy ke slavnostnímu předání dekretu. Obec zastupoval starosta Petr Mužátko a místostarosta David Strnad.

Do budovy Parlamentu ČR se sjeli zástupci z různých míst České republiky.

Slavnostní akt zahájil předseda Poslanecké sněmovny pan Jan Hamáček a v krátkém projevu přivítal zástupce obcí.

Následovalo jmenovité předání dekretů.

starosta Petr Mužátko převzal dekret

Po malém občestvení ještě došlo ve volné debatě k zodpovězení dotazů panem předsedou. Závěrem pak poděkoval všem za práci v obcích a vyzval k prohlídce budovy. Pana předsedu Jana Hamáčka doprovázel asistent, který přítomné seznámil s bohatou historií celého Thunovského paláce a hlavně se sálem Poslanecké sněmovny.

Tedy jen krátce: Zasedací sál Poslanecké sněmovny si svůj obdiv nezaslouží jen pro překrásnou výzdobu, ale zejména pro bohatou historii, neboť se zde po staletí utvářely české novodobé dějiny. V roce 1779 zde šlechtický rod Thunů vybudoval divadlo, které však o několik let později spolu se značnou částí paláce vyhořelo. Počátkem 19. století přešel palác do vlastnictví stavů Království českého, kteří zde zřídili svou sněmovnu. 14.listopadu 1918 zde byla na 1. zasedání Národního shromáždění vyhlášena ČSR a T.G.Masaryk byl zvolen jejím prezidentem. Od té doby byly prostory využívány Senátem Národního shromáždění a od roku 1969 sál využívala Česká národní rada. Poslanci Parlamentu ČR se zde scházejí ke svým jednáním od 1.ledna 1993 až dodnes. Byli jsme také provedeni místnostmi, kde jsou přijímány různé delegace a mohli jsme nahlédnout i do kanceláře pana předsedy Jana Hamáčka.