Nahoru

Aktuality

 

 

Nově nás naleznete na Facebookových stránkách https://www.facebook.com/aktualityvlacice/?modal=admin_todo_tour.

Vláda ZAKAZUJE od 19.března 2020 od 00:00 hod., všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření koronaviru.

 

 

Zákaz se NEVZTAHUJE na:

·        cesty do zaměstnání a výkon podnikatelské činnosti

·        nezbytné cesty za rodinou a osobami blízkými

·        cesty k lékaři včetně doprovodu blízkých osob

·        nákup potravin, léků, hygienického zboží, kosmetiky či krmiva pro zvířata

·        vyřízení nezbytných bankovních nebo poštovních služeb

·        doplnění pohonných hmot

·        zajištění péče o jinou osobu, dobrovolnictví

·        cesta za účelem vyřešení úřední záležitosti.

·        osoby zajišťující bezpečnost, vnitřní pořádek a ochranu zdraví

 

 

 

Vážení spoluobčané,

obecní úřad Vlačice Vám tímto oznamuje, že od 1.1.2020 dochází ke změnám Obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích a změně OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vlačice.

Úplné znění OZV je zveřejněno na úřední desce www.vlacice.cz, případně k nahlédnutí na OÚ Vlačice.

 

Od 1.1.2020 poplatek ze psa činí 50.- Kč a za každého dalšího 70,- Kč

!!!Splatnost poplatku do 30.4.2020!!!

 

Poplatek za svoz komunálního odpadu činí 500,- osobu/rok

!!!Splatnost poplatku do 30.4.2020!!!

 

Nově od 1.1.2020 bude po zaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu vydána známka spol. AVE.

!!! Důrazně upozorňujeme, že poplatníkovi, který neuhradí poplatek do 30.dubna 2020 v plné výši (tj. za všechny osoby dle OZV) nebudou popelnice na komunální a bioodpad od 1. května 2020 vyváženy. !!!

 

Dále oznamujeme nově vzniklou povinnost třídění tuků a olejů. V průběhu měsíce ledna bude přistavena popelnice u kontejnerů na tříděný odpad ve Výčapech.

 

!!!Svoz BIO odpadu začíná 20. 3. 2020 každý sudý týden v pátek, do 27. 11. 2020!!!

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 16.3.2020
Zápis žáků do 1.ročníku ZŠ Vrdy
Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků
Nakládání s odpady v době koronavirové pandemie
Mimořádné opatření - omezení pohybu osob s výjimkami
Důležité upozornění pro majitele nemovitostí
 
 
Powered by Phoca Download