Nahoru

Aktuality

Vážení spoluobčané,

obecní úřad Vlačice Vám tímto oznamuje, že od 1.1.2020 dochází ke změnám Obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích a změně OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vlačice.

Úplné znění OZV je zveřejněno na úřední desce www.vlacice.cz, případně k nahlédnutí na OÚ Vlačice.

 

Od 1.1.2020 poplatek ze psa činí 50.- Kč a za každého dalšího 70,- Kč

!!!Splatnost poplatku do 30.4.2020!!!

 

Poplatek za svoz komunálního odpadu činí 500,- osobu/rok

!!!Splatnost poplatku do 30.4.2020!!!

 

Nově od 1.1.2020 bude po zaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu vydána známka spol. AVE.

!!! Důrazně upozorňujeme, že poplatníkovi, který neuhradí poplatek do 30.dubna 2020 v plné výši (tj. za všechny osoby dle OZV) nebudou popelnice na komunální a bioodpad od 1. května 2020 vyváženy. !!!

 

Dále oznamujeme nově vzniklou povinnost třídění tuků a olejů. V průběhu měsíce ledna bude přistavena popelnice u kontejnerů na tříděný odpad ve Výčapech.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Pozvánka na XII. Obecní ples
Důležité upozornění pro majitele nemovitostí
 
 
Powered by Phoca Download