Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.05.2023 31.05.2023 Program zasedání Zastupitelstva obce dne 30.5.2023
Jaroslava Hudečková
03.05.2023 03.06.2023 Veřejná vyhláška - o vyměření místního poplatku ze psů za rok 2023
Jaroslava Hudečková
03.05.2023 03.06.2023 Veřejná vyhláška - o vyměření místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství za rok 2023
Jaroslava Hudečková
27.04.2023 - Obecné podmínky a regulativy pro výstavbu nových domů, obnovu stávajících objektů a krajinářské úpravy na území krajinné památkové zóny Žehušicko
Jaroslava Hudečková
25.04.2023 30.05.2023 Podmínky výběrového řízení pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení
Jaroslava Hudečková
13.03.2023 - Státní pozemkový úřad - Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků
Jaroslava Hudečková
23.02.2023 02.01.2024 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Jaroslava Hudečková
15.12.2022 - Mimořádná veterinární opatření s působností na celém území ČR od 14.12.2022
Jaroslava Hudečková
15.11.2022 - Automatické zřízení datových stránek pro podnikající fyzickou osobu nebo pro právnickou osobu
Jaroslava Hudečková
25.05.2022 - Oznámení o vyhlášení právního předpisu
Jaroslava Hudečková
06.05.2022 - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021
Jaroslava Hudečková
30.12.2021 - Sdělení dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Jaroslava Hudečková
15.06.2021 - Sdělení dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Jaroslava Hudečková
15.10.2018 - Digitální povodňový plán obce Vlačice-odkaz
Jaroslava Hudečková