Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
20.02.2024 28.02.2024 Program zasedání zastupitelstva obce dne 27.2.2024
Jaroslava Hudečková
13.02.2024 28.02.2024 Veřejná vyhláška - o možnosti převzít písemnost
Jaroslava Hudečková
12.02.2024 28.02.2024 Komplexní pozemkové úpravy Rohozec - Chotusice
Jaroslava Hudečková
04.12.2023 - Návrh rozpočtu obce Vlačice na rok 2024
Jaroslava Hudečková
29.11.2023 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2026
Jaroslava Hudečková
29.11.2023 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2025 - I.aktual.
Jaroslava Hudečková
29.11.2023 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024 - II.aktualizace
Jaroslava Hudečková
29.11.2023 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 - III.aktualizace
Jaroslava Hudečková
17.10.2023 31.03.2024 ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Jaroslava Hudečková
29.09.2023 - Návrh změny jízdních řádů
Jaroslava Hudečková
12.09.2023 - Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
Jaroslava Hudečková
22.08.2023 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Jaroslava Hudečková
27.04.2023 - Obecné podmínky a regulativy pro výstavbu nových domů, obnovu stávajících objektů a krajinářské úpravy na území krajinné památkové zóny Žehušicko
Jaroslava Hudečková
15.11.2022 - Automatické zřízení datových stránek pro podnikající fyzickou osobu nebo pro právnickou osobu
Jaroslava Hudečková
25.05.2022 - Oznámení o vyhlášení právního předpisu
Jaroslava Hudečková
06.05.2022 - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021
Jaroslava Hudečková
30.12.2021 - Sdělení dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Jaroslava Hudečková
15.06.2021 - Sdělení dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Jaroslava Hudečková
15.10.2018 - Digitální povodňový plán obce Vlačice-odkaz
Jaroslava Hudečková