Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.09.2023 - Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
Jaroslava Hudečková
22.08.2023 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Jaroslava Hudečková
28.07.2023 - Prodej masa a uzenin
Jaroslava Hudečková
30.05.2023 - Nařízení Středočeského kraje "Nebezpečí požárů"
Jaroslava Hudečková
27.04.2023 - Obecné podmínky a regulativy pro výstavbu nových domů, obnovu stávajících objektů a krajinářské úpravy na území krajinné památkové zóny Žehušicko
Jaroslava Hudečková
13.03.2023 - Státní pozemkový úřad - Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků
Jaroslava Hudečková
23.02.2023 02.01.2024 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Jaroslava Hudečková
15.12.2022 - Mimořádná veterinární opatření s působností na celém území ČR od 14.12.2022
Jaroslava Hudečková
15.11.2022 - Automatické zřízení datových stránek pro podnikající fyzickou osobu nebo pro právnickou osobu
Jaroslava Hudečková
25.05.2022 - Oznámení o vyhlášení právního předpisu
Jaroslava Hudečková
06.05.2022 - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021
Jaroslava Hudečková
30.12.2021 - Sdělení dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Jaroslava Hudečková
15.06.2021 - Sdělení dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Jaroslava Hudečková
15.10.2018 - Digitální povodňový plán obce Vlačice-odkaz
Jaroslava Hudečková