Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
17.05.2022 - Program zasedání zastupitelstva obce konaném dne 24.5.2022
Jaroslava Hudečková
06.05.2022 - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021
Jaroslava Hudečková
03.05.2022 - Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku ze psů za rok 2022
Jaroslava Hudečková
03.05.2022 - Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Jaroslava Hudečková
02.05.2022 01.06.2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o veřejném projednání návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Jaroslava Hudečková
26.04.2022 26.05.2022 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam
Jaroslava Hudečková
04.04.2022 - Neznámí vlastníci
Jaroslava Hudečková
08.03.2022 - Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Jaroslava Hudečková
08.03.2022 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlačice za rok 2021
Jaroslava Hudečková
01.02.2022 01.09.2022 Povinné výměny kotlů 1. a 2. emisní třídy do 31.8.2022
Jaroslava Hudečková
30.12.2021 - Sdělení dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Jaroslava Hudečková
15.06.2021 - Sdělení dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Jaroslava Hudečková
26.05.2021 - Oznámení dle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech - schválený závěrečný účet obce za rok 2020
Jaroslava Hudečková
14.05.2021 - Vyúčtování stočného za rok 2020
Jaroslava Hudečková
15.10.2018 - Digitální povodňový plán obce Vlačice-odkaz
Jaroslava Hudečková